Mondiale Actiedag voor Klimaatrechtvaardigheid – 6 November
De Tijd van Onrecht is Voorbij.

Actieoproep

Wereldleiders of grote bedrijven zullen ons geen rechtvaardigheid bezorgen. Alleen wij kunnen de toekomst die voor ons allen werkt schetsen en bouwen.

Het probleem
Wij leven middenin een periode van verscheidene breekpunten – van klimaat tot Covid tot racisme. Niet alleen weten we dat ze elkaar overlappen, maar ook dat ze dezelfde oorzaak delen.

Niemand kan de gevolgen van deze crisissen ontlopen, maar de kleinste veroorzakers zullen de grootste lasten dragen. Over de hele wereld zijn het te vaak de armste en de gemeenschappen van kleur die het zwaarst worden geraakt. Van de kustdorpjes in Norfolk wiens zeeverdediging meer dan ooit leidt aan erosie, tot de mensen die wonen aan de rivieren van de Niger Delta die zwart liggen van olielekken.

Hoe zijn we hier beland?
We zijn tot dit punt van crisis gekomen door de politieke en economische systemen die gebouwd zijn op onrecht en ongelijkheid. Eeuwenlang hebben rijke overheden en bedrijven burgers en de planeet geëxploiteerd voor winst, ongeacht de schade die het de rest van ons aanricht.

De oplossing
Kortom: Klimaatrechtvaardigheid, systeemverandering, kracht van onderuit.

Net zoals de klimaatcrisis is het economische en politieke systeem product van menselijk handelen. Maar dit betekent ook dat het opnieuw gemaakt kan worden. We hebben van de grond uit systeemverandering nodig. En om deze problemen op te lossen, moeten we ze samen oplossen. Klimaatrechtvaardigheid erkent dat al onze problemen terug leiden tot hetzelfde systeem van onrecht. Of we nou vechten voor betere en eerlijkere salarissen, voor schoon drinkwater, tegen politiegeweld of tegen het openen van een mijn. Voor controle over onze eigen lichamen of het stoppen van de verwoesting van de wouden waar we in leven. We hebben klimaatactie nodig die voor ons allemaal werkt, niet alleen de mensen met de grootste portemonnees.

De oplossingen die we nodig hebben bestaan al en ze worden al bedreven. Maar onze leiders bezitten niet de politieke wilskracht om te handelen. Onze oplossingen reduceren niet alleen uitstoot van fossiele gassen, maar ze zorgen ook voor een eerlijkere en rechtvaardigere wereld. Dat houdt in: klimaatactie op basis van rechtvaardigheid, herverdeling van middelen en decentralisatie van macht.

De crisis zal niet worden opgelost als degenen die het meest te verduren hebben niet centraal staan in besluitvorming en in de zoektocht naar oplossingen. Dit betekent dat de oplossingen in elk gebied gevormd moeten worden door degenen die daar de gevolgen van zullen merken. In veel gevallen weten inheemse volkeren al eeuwenlang welke oplossingen nodig zijn. En bovenal, we zouden allemaal mee moeten kunnen doen in de besluitvorming die ons raakt.

COP26: waarom maakt het uit?
In November zullen politieke leiders uit de hele wereld en experts samenkomen in Glasgow bij de mondiale klimaatgesprekken; COP26.
Mondiale problemen hebben mondiale oplossingen nodig. De besluiten die op COP26 genomen worden zullen het (al dan niet) handelen van overheden tegen de klimaatcrisis vormen. Ze zullen bepalen wie opgeofferd moet worden, wie zal ontsnappen en wie winst zal maken. Tot nu hebben overheid er te lang over gedaan en ze hebben te halfslachtig gehandeld: samenwerken met grote bedrijven en zich verstoppen achter ge-greenwashed-e oplossingen die simpelweg nog niet bestaan, die de schaal van het probleem niet erkennen en in veel gevallen alleen nog maar meer de mens en de planeet exploiteren.

COP26 gebeurt op een keerpunt in de geschiedenis. Over de hele wereld zien we een nieuwe golf van verzet, mondiale solidariteit en grassroots organiseren. We hebben een unieke kans om het systeem van binnenuit te veranderen terwijl we herstellen van de pandemie. We kunnen of de crisis intensiveren tot een punt van geen terugkeer, of het fundament leggen voor een rechtvaardige wereld waar aan iedereens behoeften wordt voldaan.

Wat proberen we te doen?
Wereldleiders of grote bedrijven zullen ons geen rechtvaardigheid bezorgen. Alleen wij kunnen de toekomst die voor ons allen werkt schetsen en bouwen. De transformatieve oplossingen die we nodig hebben om te overleven en om een eerlijkere en rechtvaardigere wereld te bouwen, kunnen alleen door middel van collectieve actie, solidariteit en coördinatie op lokaal en internationaal niveau teweeggebracht worden.

Wij brengen bewegingen van over de hele wereld samen om kracht achter systeemverandering te zetten – inheemse bewegingen, vakbonden, groepen voor raciale gerechtigheid, jongerenstakers, boeren, NGO’s, grassroots campagnes, feministische bewegingen, geloofsgroepen… om er maar een aantal te noemen. Inheemse gemeenschappen en gemeenschappen uit het Globale Zuiden komen centraal te staan. We hebben jouw hulp nodig om hun stem en hun eisen te versterken.

Waar ter wereld je ook moge zijn, nu is het moment om je aan te sluiten bij het gevecht voor klimaatrechtvaardigheid. We hebben alle hens aan dek nodig: op de werkvloer, in de gemeenschappen, scholen, ziekenhuizen en verspreid over landsgrenzen.

6 November: Sluit je bij ons aan op de Mondiale Actiedag voor Klimaatrechtvaardigheid voor wereldwijd gedecentraliseerde massa mobilisatie.

7-10 November: Sluit je aan bij onze People’s Summit for Climate Justice waar de klimaatrechtvaardigheidsbeweging samen zal komen om te discussiëren, te leren en te strategiseren voor systeemverandering. Je kan vanuit de hele wereld online aansluiten, of in-persoon in Glasgow.

Onze eisen

GEEN GESJOEMEL: GEEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, GEEN NETTO-NUL EN GEEN VALSE OPLOSSINGEN

HERSCHRIJF HET SYSTEEM: START DE RECHTVAARDIGHEIDSTRANSFORMATIE NU

GLOBALE KLIMAATRECHTVAARDIGHEID: HERSTEL EN REDISTRIBUTIE NAAR INHEEMSE GEMEENSCHAPPEN EN HET GLOBALE ZUIDEN

GEEN GESJOEMEL: GEEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, NETTO-NUL EN VALSE OPLOSSINGEN

We hebben urgent actie nodig om catastrofale klimaatverandering tegen te gaan. Globale temperatuursverhoging moet gelimiteerd blijven tot 1.5°C – alles hierboven zorgt ervoor dat klimaatverandering niet meer rampzalig is, maar catastrofaal. Zelfs als overheden claimen dat dit hun doel is, huidige plannen brengen ons niet op het goede spoor om dit te halen.

Het gaat ook niet alleen om dat getal, maar ook om hoe we daar komen. De verscheidene crisissen waar we mee geconfronteerd worden zullen niet opgelost worden met meer exploitatie van mens en planeet en van het gesjoemel met het ondernemen van actie. Huidige door overheden en bedrijven gezette doelen van ‘netto-nul’ betekenen niet nul uitstoot. Integendeel, ze blijven uitstoten maar dan met het te maskeren door middel van ‘co2-compensatie’. We hebben toezeggingen en waar handelen nodig om de ware nul te bereiken. Dat betekent dus ook, geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie, niet in het binnenland, niet in het buitenland, en nee zegen tegen emmisiemarkten en het inzetten op risicovolle en onbewezen technologieën die landen en bedrijven alleen maar door laten vervuilen.

HERSCHRIJF HET SYSTEEM: START DE RECHTVAARDIGHEIDSTRANSFORMATIE NU

We hebben transitie nodig geleid door de arbeider – ons systeem op zo een manier herschrijvend dat het onrecht, armoede en ongelijkheid adresseert. Dit houdt in het verlaten van de fossiele industrie en het investeren in hernieuwbare energiebronnen om groene arbeid en diensten te creëren. Bij het herschrijven van het systeem moet centraal staan het waarderen van verzorgingswerk dat voornamelijk wordt gedaan door on- of onderbetaalde vrouwen, migranten en mensen van kleur – van gezondheidszorg tot huishouden. Maar deze nieuwe infrastructuren en diensten kunnen niet alleen in het Globale Noorden worden gebouwd met het winnen van grondstoffen en schenden van mensenrechten in het Globale Zuiden. Lokaal en globaal rechtvaardigheid moet centraal staan in deze transitie, door middel van gedecentraliseerde en door de burger bezitten energiesystemen, het uitbreiden van zorgdiensten, lokaal geproduceerd eten en groene en betaalbare huisvesting en openbaar Vervoer.

GLOBALE KLIMAATRECHTVAARDIGHEID: HERSTEL EN HERDISTRIBUTIE NAAR INHEEMSE GEMEENSCHAPPEN EN HET GLOBALE ZUIDEN
Klimaatactie moet gebaseerd zijn op wie historisch gezien heeft geprofiteerd en wie heeft geleden. Inheemse volkeren hebben eeuwen aan de frontlinie gestaan van de gevolgen van klimaatverandering. Inheemse volkeren, frontlinie gemeenschappen en het Globale Zuiden kunnen niet blijven opdraaien voor de kosten van de klimaatcrisis terwijl het Globale Noorden ervan profiteert – het verlies en de schade zou zelfs gecompenseerd moeten worden. De co2 reductie van elk land moet proportioneel zijn tot een eerlijke verdeling: hoe veel ze hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis door hun uitstoot in het verleden. We moeten de schulden van het Globale Zuiden aan alle crediteuren kwijtschelden en de rijke landen moeten adequate op subsidie gebaseerde klimaat financiering beschikbaar stellen voor diegenen op de frontlinie van de klimaatcrisis om te overleven. We moeten het verlies van levens, de levens van velen en ecosystemen die over de hele wereld al plaatsvindt adresseren door middel van collectieve toezegging tot het verstrekken van herstelacties en -betalingen voor het verlies en de schade in het Globale Zuiden.